Zmuszanie lokatora do opuszczenia mieszkania stanowi przestepstwo

Dotychczas – doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nie odnosiło żadnego rezultatu – śledztwo umarzano, a w sądzie cywilnym sprawy o naruszenie
posiadania – niestety kończyły się tym, że należało albo cofnąć powództwo (bo „czyściciel” zdążył wyzbyć się posiadania sprzedając lokal) albo też sąd uznawał, że lokatorzy „wyprowadzili” się dobrowolnie i oddalał powództwo

http://www.rp.pl/Nieruchomosci/301239960-Zmuszanie-lokatora-do-opuszczenia-mieszkania-stanowi-przestepstwo.html#ap-1

Facebook   Google+
TOP