Zdobycie przez powoda adresu pozwanego

Zdobycie przez powoda adresu pozwanego jest w Polsce formalnie możliwe, ale związane z tym procedury są skomplikowane i czasochłonne. – Czy to nie narusza prawa do sądu – zastanawia się Helsińska Fundacja Praw Człowieka w opinii dla Trybunału w Strasburgu…

Facebook   Google+
TOP