W sporze z bankami konsumenci i rolnicy zapłacą mniej

W sporze z bankami konsumenci i rolnicy zapłacą mniej.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 13 ust. 1a rzeczonej ustawy w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.3), płata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych.

Facebook   Google+
TOP