Urzędy Miasta: numery kont bankowych

Opłatę skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17 złotych należy uiścić na rachunek bankowy Gminy, w której położony jest sąd przed którym będzie występował w imieniu klienta ustanowiony pełnomocnik procesowy.

Urząd Miasta Katowice:
nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

Urząd Miasta Tychy:
nr 44 1240 6960 0693 9999 9999 9999

Urząd Miasta Bielsko – Biała:
nr 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

Urząd Miasta Mikołów:
nr 87 84360003 0000 0000 0071 0325

Urząd Miasta Gliwicach:
nr 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055

TOP