Sądy: numery kont bankowych

Sąd Okręgowy w Katowicach:
NBP O/O Katowice 13 1010 1212 0012 7022 3100 0000

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach:
NBP o/o Katowice – 39 1010 1212 0052 8122 3100 0000

Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach:
NBP O/O KATOWICE nr 86 1010 1212 0063 0522 3100 0000

Sąd Rejonowy w Tychach:
NBP O/O Katowice nr 28 1010 1212 3168 5322 3100 0000

Sąd Rejonowy w Mikołowie:
NBP O/O Katowice nr 11 1010 1212 3067 9522 3100 0000

Sąd Okręgowy w Gliwicach:
NBP O/O Katowice nr 39 1010 1212 0052 8122 3100 0000

Sąd Rejonowy w Gliwicach:
NBP O/O Katowice nr 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000

Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej:
NBP O/O Katowice nr 39 1010 1212 0052 8122 3100 0000

Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej:
NBP O/O Katowice nr 09 1010 1212 0031 6022 3100 0000

TOP