Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • Doradztwo prawne.
 • Spory sądowe, w tym:
  • postępowanie o rozwód (separację), w tym kwestie sprawowania władzy rodzicielskiej nad dziećmi oraz alimentów (na rzecz dzieci, ewentualnie na rzecz drugiego z małżonków),
  • w zakresie alimentów: zmiana zakresu obowiązku alimentacyjnego tj. sprawy o podwyższenie lub obniżenie alimentów,
  • prawy o ograniczenie lub pozbawienie sprawowania władzy rodzicielskiej,
  • sprawy o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem (również z wniosku dziadków ojczystych lub macierzystych dziecka),
  • wnioski rodziców o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.
 • Sprawy majątkowe pomiędzy małżonkami lub byłymi małżonkami, w tym:
  • sprawy o orzeczenie obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny (w trybie art. 27, 28 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego),
  • o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej.

 

TOP