Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • reprezentowanie pracowników i pracodawców przed sądami, Inspekcją Pracy w sprawach ze stosunku pracy,
  • dochodzenie roszczeń pracowniczych,
  • sporządzanie i opiniowanie umów w stosunkach pracy,
  • wsparcie pracodawców w zarządzaniu zasobami ludzkimi – opinie prawne, konsultacje,
  • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i KRUS, reprezentacja w postępowaniach przed organami rentowymi oraz w postępowaniach sądowych dotyczących świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

TOP