Prawo nieruchomości i lokalowe

  • stała i kompleksowa obsługa wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych,
  • spory sądowe o naprawienie szkody w związku z wadami nieruchomości,
  • postępowania sądowe o eksmisję z lokalu,
  • postępowanie sądowe o naruszenie posiadania,
  • postępowania sądowe o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu,
  • ustanowienie służebności, w tym służebności drogi koniecznej, przesyłu,
  • zasiedzenie nieruchomości,
  • zniesienie współwłasności,
  • sporządzanie i opiniowanie umów najmu, dzierżawy,
  • pomoc prawna przy nabyciu i zbyciu nieruchomości oraz analiza stanu prawnego nieruchomości, badanie treści ksiąg wieczystych (sprawy wieczystoksięgowe).

 

TOP