Prawo cywilne, gospodarcze i handlowe

  • doradztwo prawne,
  • spory sądowe, w tym sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych,
  • sporządzanie i opiniowanie umów w obrocie gospodarczym, jak również prawa cywilnego,
  • tworzenie spółek – projekty umów, postępowanie rejestrowe,
  • sporządzanie i opiniowanie projektów uchwał organów spółek oraz innych dokumentów wewnętrznych spółek,
  • windykacja należności, w tym dochodzenie należności również na drodze polubownej – mediacja, a także restrukturyzacja zobowiązań finansowych,
  • prawo upadłościowe i naprawcze
  • prawo zamówień publicznych
  • prawo spadkowe, w szczególności stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, roszczenia o zachowek.

 

TOP