Pliki do pobrania

  • Wzór pełnomocnictwa:  Wzór pełnomocnictwa Wzór pełnomocnictwa


W przypadku gdy Klient nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych. Do tego wymagane jest wypełnienie poniższego oświadczenia.

  • Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania:  oświadczenie o stanie rodzinnym

TOP