Opłaty

Wniesienie sprawy do sądu wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłat.Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. opłata sądowa jest stała lub stosunkowa. Opłata stała to opłata w jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wysokości i pobiera się ją w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach majątkowych. I tak np. w sprawie o rozwód opłata ta wynosi 600 złotych, w sprawie o ustanowienie rozdzielności majątkowej, o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, ustanowienie drogi koniecznej albo o naruszenie posiadania wynosi 200 złotych, a w przypadku wniosku o podział majątku wspólnego wynosi 1000 złotych.

Opłata stosunkowa stanowi 5% wartości przedmiotu sporu (lub przedmiotu zaskarżenia), jednak nie mniej niż 30 złotych. Wnosi się ją na rachunek bankowy sądu przed którym sprawa będzie się toczyć.

Dokonując wpłaty należy w tytule przelewu zamieścić:

  • imię i nazwisko
  • adres
  • sygnaturę akt sprawy

TOP