Oferta

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym, przedsiębiorcom, a także spółkom prawa handlowego oraz wspólnotom mieszkaniowym.

  Kancelaria świadczy pomoc prawną w szczególności w zakresie:

O kancelarii

 

Radca prawny Kornela Juśkiewicz-Operhalska, specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym oraz prawie rodzinnym. Jej praktyka obejmuje także zagadnienia dotyczące prawa nieruchomości w tym prawa lokalowego, a także prawa zamówień publicznych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi, w pomocy prawnej dla klientów indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych, jednostek budżetowych jak też w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując przez ponad dziesięć lat w kancelarii prawniczej w Tychach, w tym przez ostatnie lata na stanowisku kierowniczym.

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach oraz studia podyplomowe o kierunku Wycena i Gospodarka Nieruchomościami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Od 2011 roku wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach.

W życiu prywatnym szczęśliwa żona i matka dwójki dzieci. Swój wolny czas spędza przy książce lub słuchając muzyki.

 
NELA

Wynagrodzenie

 

Wysokość oraz forma wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczenia usług jest każdorazowo ustalana z Klientem. Propozycja wynagrodzenia uwzględnia stopień zawiłości sprawy oraz przewidywany nakład pracy.

Wynagrodzenie za poradę prawną jest ustalane w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. Minimalny koszt porady prawnej wynosi 100 PLN + 23%VAT. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem wynagrodzenie za poradę prawną jest zaliczane w poczet wynagrodzenia za dalsze prowadzenie sprawy.

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy sądowej ustalane jest indywidualnie w oparciu o treść rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielanej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu określające tzw. „stawki minimalne” opłat za czynności radców prawnych.

Wynagrodzenie według stawki godzinowej lub ryczałt jako forma rozliczeń dla podmiotów gospodarczych, na rzecz których świadczona jest pomoc prawna.

Zapraszam do kontaktu celem ustalenia szczegółów.

Współpraca

Uprzejmie informuję, że Kancelaria z dniem 1 kwietnia 2016 r. rozpoczęła współpracę z PZU POMOC S.A. w ramach programu obsługi klientów objętych ubezpieczeniem ochrony prawnej w następujących problemach prawnych i dziedzinach prawa:

  • sprawy o odszkodowanie z deliktów – dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami,
  • prawo własności i inne prawa rzeczowe,
  • problemy związane z nieruchomościami (prawo własności, ochrona posiadania, najem, dzierżawa),
  • prawo zobowiązań ( w tym niedotrzymanie zobowiązań umownych, rękojmia i gwarancja),
  • prawo pracy,
  • prawo ubezpieczeń społecznych.
 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie PZU POMOC S.A.

Mapa dojazdu


Potrzebują Państwo więcej informacji proszę o kontakt - z przyjemnością oddzwonię

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Temat (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)

Kontakt

 

Siedziba kancelarii

 
Facebook   Google+
TOP